Om Björn Wickström

Björn Wickström

Med en bakgrund i skolans värld har  jag de senaste åren arbetat i olika nationella projekt i gränslandet mellan skola och psykisk hälsa. Lite mera kring det senaste projektet går att hitta på www.psynk.se . Det projektet fokuserade behovet av samverkan mellan de olika delar av samhället som stödjer barn och unga i deras utveckling.

Arbetar numera som skolchef i Strömsunds kommun

De erfarenheter/insikter som jag gjort vill jag på detta sätt sprida till en större krets och hoppas det kan väcka/fördjupa tankar hos andra.

Jag är även beredd att medverka i olika sammanhang.

Några teman:

Skolresultat och psykisk hälsa

Samverkan är svårt – men det är möjligt att göra det mindre svårt

Skolan har ett värde för barnen här och nu – inte bara längre fram

Motivation

Stress hos elever – och hur man kan tolka den