Varför har vi skola?

2 Comments

photo-1421757295538-9c80958e75b0

Naturligtvis för att de unga skall kunna kvalificera sig så att de kan finna en försörjning och ett gott liv, och därigenom bidra till samhällets utveckling.

-Men, genom hela vårt liv möter vi på det ”privata” planet utmaningar som vi måste tackla. För att vi skall kunna sägas ha ett bra liv behöver vi då ha tillräckliga kompetenser så vi kan hantera dessa utmaningar. Skolan och förskolan är samhällets insatser för att utveckla dessa kompetenser.

Ett synsätt som helt fokuserar på att barnen/ungdomarna får det bättre sen om de klarar sin utbildning och dessutom får bra betyg skymmer värdet av skolgången här och nu. Detta synsätt har en negativ effekt på motivationen. Det är ju för de flesta barn ganska många år kvar tills de står med sin examen eller yrkesbevis i handen och skall börja skörda frukten av sina insatser.

Vi måste skifta synsätt, eller tillföra ytterligare ett, nämligen att för att må bra här och nu behöver vi känna att vi på en rimlig nivå kan hantera de utmaningar som vi möter här och nu. Vi behöver uttrycka att det som sker i skolan utvecklar kompetensen att hantera utmaningarna. Detta är en angelägenhet, inte bara för skolans personal, utan för alla som möter barn och unga.